Userbox là một hình chữ nhật nhỏ như thế này. Bên dưới có nhiều ví dụ hơn.
Userbox có nhiều kiểu dáng và màu sắc.
Userbox có thể có một hoặc hai hình ở hai bên.

Userbox là một hình chữ nhật nhỏ nhiều màu sắc (xem ví dụ bên phải) được tạo ra chỉ để đặt trên không gian trang thành viên của một Wikipedian, chứa đựng thông tin về thành viên đó, và việc này có thể gián tiếp hoặc trực tiếp tác động đến hoạt động giao tiếp của các thành viên trong các bài viết.

Những userbox đầu tiên được sử dụng cho Babel, để thành viên có thể cho biết kỹ năng của mình về một ngôn ngữ nào đó.

Sử dụng Userbox có sẵn

Userbox thuộc về trang thành viên của một thành viên. Bạn có thể bị cho là không lịch sự nếu bạn tự tay đặt userbox vào trang thành viên của người khác (mà không có sự đồng ý của họ).

Tiêu bản {{clear}} có thể được đặt sau một userbox nếu ngay bên dưới nó có chữ.

Một gallery những userbox hiện có tại đây: Wikipedia:Userbox/Gallery

Nhúng

Cú pháp thông dụng để đặt một userbox vào trang thành viên (còn gọi là nhúng) là: {{tên_userbox}}.

Thế

Nếu bạn muốn đưa cả đoạn mã vào trang thành viên thay vì chỉ liên kết đến tiêu bản, hãy dùng cú pháp {{thế:tên_userbox}}. Dùng "thế:" sẽ đảm bảo userbox của bạn luôn không thay đổi cho dù tiêu bản userbox ban đầu có bị chỉnh sửa. Cách này sẽ giảm tải cho Wiki tuy nhiên trang thành viên của bạn sẽ tồn tại lượng lớn wikicode.

Tạo một userbox mới

Lưu ý về việc sử dụng hình

Wikimedia Commons có rất nhiều biểu tượng để sử dụng trong userbox. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn sử dụng một hình ảnh từ đâu đó, đảm bảo rằng nó là ảnh tự do. Các bản mẫu (gồm cả userbox) không được chứa bất kỳ nội dung không tự do nào; ví dụ, các hình ảnh với sử dụng hợp lý bị cấm sử dụng hoàn toàn. Việc này không có ngoại lệ nào cả. Xem thêm Wikipedia:Nội dung không tự do để tìm hiểu thêm.

Lưu ý về thể loại thành viên

  • Thể loại thành viên phải là thể loại con của Thể loại:Thành viên Wikipedia.
  • Tên và ghi chú thể loại phải phù hợp với các quy định tại Nội dung userbox.

Nội dung userbox

Tóm lại: Nếu nội dung là không thích hợp khi đặt vào trang thành viên Wikipedia, nó cũng không thích hợp khi đặt vào userbox.

Thiết kế một userbox

Làm thế nào để tạo hình chữ nhật?

Bạn có thể chọn trong nhiều loại hộp khi tạo một userbox. Loại hộp được dùng phổ biến nhất là "Standard box". Nó là một hình chữ nhật, gồm một hình vuông bên trái (gọi là "id") và một hình chữ nhật bên phải (gọi là "info").

Để dễ sử dụng, các userbox dựa trên một tiêu bản, chỉ gồm các tham số sau đây:

Tham số tiêu bảnÝ nghĩaKiểu giá trị
border-cMàu viền userbox.Mã hex của màu
border-sĐộ rộng viền userbox.Giá trị số, đơn vị px
id-cMàu nền hộp id.Mã hex của màu
id-sĐộ lớn chữ trong hộp id.Giá trị số, đơn vị px
id-fcMàu chữ trong hộp id.Mã hex của màu
id-pKhoảng cách giữa viền và chữ trong hộp id.Giá trị số, đơn vị px, pt
id-lhKhoảng cách giữa các dòng chữ trong hộp id.Giá trị số, đơn vị em
info-cMàu nền hộp info.Mã hex của màu
info-sĐộ lớn chữ trong hộp info.Giá trị số, đơn vị px
info-fcMàu chữ trong hộp info.Mã hex của màu
info-pKhoảng cách giữa viền và chữ trong hộp info.Giá trị số, đơn vị px, pt
info-lhKhoảng cách giữa các dòng chữ trong hộp info.Giá trị số, đơn vị em
idThis is the content of the id box.Tự do
infoThis is the content of info box.Tự do

Hộp idinfo có thể chứa đoạn chữ, liên kết, hình ảnh sử dụng các cú pháp Wikipedia thông thường. Thường, hộp id chứa các một vài chữ cái hoặc một hình 43px, và hộp info chứa một câu từ 1-2 dòng (và có thể chứa các liên kết).

Các loại userbox
Loại userbox
Xem trước
Hộp thông thường
{{Userbox |border-c=#000 |border-s=1 |id-c=#fff |id-s=12 |id-fc=#000 |info-c=#039 |info-s=8 |info-fc=#fff |id=ID |info=Content}}

hoặc {{Userbox |màu hộp phụ |màu hộp chính |nội dung hộp phụ |nội dung hộp chính}}

IDContent
Hộp phụ bên phải
{{Userbox-r |border-c=#000 |border-s=1 |id-c=#fff |id-s=12 |id-fc=#000 |info-c=#039 |info-s=8 |info-fc=#fff |id=ID |info=Nội dung}}

hoặc {{Userbox-r |màu hộp phụ |màu hộp chính |nội dung hộp phụ |nội dung hộp chính}}

ContentID
Hai hộp phụ
{{Userbox-2 |border-c=#000 |border-s=1 |id1-c=#fff |id1-s=12 |id1-fc=#000 |id2-c=#000 |id2-s=12 |id2-fc=#fff |info-c=#039 |info-s=8 |info-fc=#fff |id1=ID 1 |id2=ID 2 |info=Nội dung}}

hoặc {{Userbox-2 |màu hộp phụ 1 |màu hộp chính |nội dung hộp phụ 1 |nội dung hộp chính |nội dung hộp phụ 2 |màu viền |màu hộp phụ 2 |màu chữ hộp chính |độ rộng viền}}
Lưu ý: Nếu bỏ trống, màu viền và màu hộp phụ 2 mặc định là màu hộp phụ 1, màu chữ là màu đen. Độ rộng viền mặc định là 1.

ID 1Nội dungID 2
Hộp mini
{{Userbox-m |border-c=#000 |border-s=1 |id-c=#fff |id-s=12 |id-fc=#000 |id=ID}}

hoặc {{Userbox-m |màu hộp |nội dung hộp}}

ID

Wikipedia:Userbox/Nhóm

Wikipedia:Userbox/Gallery

Xem thêm

Liên kết ngoài