Wikipedia:Bài viết chất lượng kém

Giới thiệu

Quy định này dùng để làm gì?

Wikipedia hiện nay có hàng trăm bài viết mới mỗi ngày, trong số những bài viết ấy đa số sẽ được giữ lại. Một số sẽ bị xóa đi theo quy định về xóa nhanh, một số sẽ bị đem ra biểu quyết tiêu chuẩn dựa theo độ nổi bật, và một số sẽ bị treo bản có thời gian xóa theo các tiêu chí về chất lượng, tiêu chuẩn, bản quyền, và không bách khoa. Ở đây là hướng dẫn cụ thể về thế nào là chất lượng kém do việc giữa 1 bài chất lượng kém và một bài sơ khai rất gần nhau, việc treo bản xóa có thể gây mâu thuẫn giữa các thành viên.

Mặc dù quy định này này không phải là luôn luôn đúng nhưng khi đưa ra tiêu chuẩn chúng ta tránh khỏi mọi tranh cãi vô ích và không nhất thiết phải giải thích lí lẽ cho bất kì ai có các tư tưởng xung đột.

Áp dụng quy định

Bất cứ thành viên nào (kể cả các thành viên vô danh) được quyền dùng nó để chỉ ra một bài chất lượng kém.

Chi tiết

Một bài được gọi là bài chất lượng kém khi

 • Bài viết trình bày cẩu thả, lâu hơn hai ngày nhưng không được wiki hóa.
 • Bài viết không có hoặc có quá ít thông tin, ví dụ chỉ có một hai câu viết về những điều ai cũng biết rồi, mang tính định nghĩa.
 • Bài có nhiều thông tin sai lệch, thông tin không xác thực.
 • Nếu bài có khả năng phát triển nhưng nội dung nghèo nàn, tính khơi mào, người viết không có ý định viết thêm (điều này phải hỏi kỹ người khởi tạo bài viết và lưu ý nên để một thời gian).
 • Nếu bài đơn thuần là việc chép từ một bài khác trong cùng wiki, khó có thể phát triển thành bài riêng.
 • Bài viết có tính chất của một bài văn, bài bình luận hay một công trình nghiên cứu chưa công bố, bài viết có nội dung phi lý.
 • Bài viết dễ gây tranh cãi đồng thời hoàn toàn không chú thích nguồn gốc, hoặc quá ít chú thích.
 • Bài viết được dịch máy từ một ngôn ngữ khác sang, và không được biên tập lại.

Hành động

 • Cố gắng sửa bài ở mức có thể trong tầm hiểu biết của mình, nên tìm cách giữ thay vì là xóa.
 • Treo bản mẫu {{thế:chất lượng kém|lý do}} theo hướng dẫn nhớ ghi chú ở tóm lược sửa đổi để mọi người biết)
 • Vào lịch sử trang xem người khởi tạo hoặc người viết nhiều nhất, vào trang thảo luận của họ thông báo cho họ.

Tham khảo