Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang

Yêu cầu di chuyển trang
Trang này để yêu cầubiểu quyết về việc di chuyển trang tới tên khác. Trang này không phải là để:

Để yêu cầu di chuyển trang
  1. Trước tiên, hãy đọc quy định về tên trang. Bạn phải chắc chắn rằng tên trang bạn muốn di chuyển phù hợp với quy định.
  2. Sử dụng tên chính xác của trang mà bạn đang muốn di chuyển, và tên mà bạn muốn trang đó di chuyển tới. Nếu trang đó không nằm trong không gian tên bài viết, hãy thêm tiền tố không gian tên (ví dụ Bản mẫu:Bản mẫu ví dụ hoặc Thành viên:Thành viên ví dụ). Xin đảm bảo rằng bạn đã viết đúng từng ký tự trong tên bài khi yêu cầu di chuyển (cả tên bài bạn muốn di chuyển lẫn tên bài bạn muốn trang bị di chuyển di chuyển tới).


SpBot tự động lưu trữ các đề mục được đánh dấu bằng {{Section resolved|1=~~~~}} sau 1 ngày.


Theo [https://thuvienphapluat.vn/cong-dong-dan-luat/vung-tpho-chi-minh-gom-8-tinhthanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-114940.aspx Quyết định 1065/QĐ-TTg từ Chính phủ] thì vùng này có tên chính thức là Vùng Thành phố Hồ Chí Minh.  KhanhNguyen 20:09, ngày 14 tháng 8 năm 2023 (UTC)[trả lời]

@Khanh Nguyen Có một số nguồn vẫn dùng tên này ví dụ – I So bad 15:49, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Mình nghĩ tên chính xác nhất là tên chính thức trên văn bản hành chính. –  KhanhNguyen 16:06, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Khanh Nguyen Bạn nên tạo thảo luận cộng đồng cho trường hợp này và trường hợp bên dưới. – I So bad 16:11, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tên chính thức của vùng kinh tế này theo [https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-252-QD-TTg-nam-2014-Quy-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-trong-diem-phia-Nam-2020-2030-221144.aspx Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ], hiện trên [https://chinhphu.vn/vung-kinh-te-trong-diem-phia-nam website Chính phủ] đang sử dụng tên gọi Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  KhanhNguyen 20:19, ngày 14 tháng 8 năm 2023 (UTC)[trả lời]

  Đồng ý Đồng ý – — Dr. Voirloup💬 08:56, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Khanh Nguyen Tôi nghĩ cần có đồng thuận trước khi đổi tên bài viết. – eunn (meta · phab) 05:21, ngày 17 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Khanh Nguyen Well, cách gọi có vẻ không được thống nhất ngay cả web cp [1] – I So bad 16:12, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Dân quân tự vệ (Việt Nam) → Dân quân tự vệ Việt Nam

Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gọi lực lượng DQTV của nước ta dưới tên đầy đủ "Dân quân tự vệ Việt Nam" ở đây. Tôi không nghĩ là có việc gì phải mở ngoặc "(Việt Nam)" ở tiêu đề bài viết này cả.  Hwi.padam   21:25, ngày 9 tháng 9 năm 2023 (UTC)[trả lời]

@Hwi.padam Tôi thấy Luật Dân quân tự vệ 2019 vẫn gọi đây là Dân quân tự vệ chứ đâu phải "Dân quân tự vệ Việt Nam". Link mà bạn đề cập cũng chỉ là một bài viết.  –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 09:01, ngày 14 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Trước hết, cần phải nói là Nhà Quốc hội là tên chính thức của tòa nhà, theo truyền thông chính thống và cái tên được lắp ngay lối vào: TTXVN VPQH

Thứ 2, theo độ phổ biến của tên gọi khi search, tên trang hiện tại là Tòa nhà Quốc hội Việt Nam chỉ trả về hơn 100tr kết quả trong khi Nhà Quốc hội trả về tận hơn 300tr kết quả, đó là con số gấp 3 lần. Căn cứ WP:COMMONNAME, theo tôi cái tên Nhà Quốc hội xứng đáng được làm tên chính của trang này hơn là cái tên hiện tại. Vì thế, tôi đề xuất đổi tên page sang Nhà Quốc hội. Ngoài chỗ này ra thì tôi cũng đã lập thread thảo luận để mọi người cùng thảo luận thêm về bài viết tương đối quan trọng này.  Hwi.padam   15:47, ngày 19 tháng 10 năm 2023 (UTC)[trả lời]

"nhà quốc hội" là chuỗi con của "tòa nhà quốc hội" thì chả nhiều kết quả hơn Nhac Ny Talk to me ♥ 16:52, ngày 19 tháng 10 năm 2023 (UTC)[trả lời]

Sáp nhập phường thuộc TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Nhờ BQV di chuyển Phường 4 vào Phường 1 và Phường 3 vào Phường 2 của TP. Gò Công theo Nghị quyết số 1013/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp, thành lập các phường thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Cám ơn ạ. Huỳnh Hoàng Nhật Duy (thảo luận) 17:03, ngày 24 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

@Huỳnh Hoàng Nhật Duy Đợi đến ngày có hiệu lực thì triển khai. Nhưng mình có chút ý kiến:
  1. Việc sát nhập bài có thể không cần thiết, vì bạn có thể dùng câu từ để thể hiện việc sáp nhập.
  2. Bài viết về phường cũ thì vẫn có thể giữ lại.
Pminh141thảo luận 17:16, ngày 24 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Pminh141 Nhờ bạn xử lý giúp tôi yêu cầu đổi tên bên dưới. –  Jimmy Blues  11:01, ngày 3 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Huỳnh Hoàng Nhật Duy Hai trang bạn vừa nêu không tồn tại. Bạn chỉ lại rõ các bài viết mà bạn muốn di chuyển được không? Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 08:13, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
[Phường 4] và [Phường 3] – Huỳnh Hoàng Nhật Duy (thảo luận) 12:34, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
@Huỳnh Hoàng Nhật Duy Cái này thì tôi nghĩ bạn nên dùng cách đổi hướng. Cụ thể:
Cái này bạn có thể tự làm, nếu bạn không tự làm được tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhé. Cảm ơn bạn! Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 14:57, ngày 10 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tên cũ vẫn chính xác, "chemical" dịch ra tiếng Việt là hóa chất sẽ rõ nghĩa hơn là "hóa" có thể mang nghĩa chung chung như hóa học. Powerover (thảo luận) 15:16, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tên cũ có vẻ sai. "Hóa thực vật" dường như là viết gọn của hóa học thực vật, tương đương với Phytochemistry trong tiếng Anh. Nên đổi hướng không để lại trang gốc.  NewUniverse thảo luận 03:34, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Không rõ về hóa học lắm, nhưng "hóa học thực vật" có bài viết bên en khác với "hóa thực vật". Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 08:18, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Trong tiếng Anh thì "hóa chất" được gọi đầy đủ là "chemical substance", nhưng có thể viết ngắn gọn là "chemical" (thói quen dùng tính từ như danh từ trong tiếng Anh). Ở bài tương ứng bên enwiki, từ chemical thường xuyên được dùng ở dạng số nhiều là "chemicals". Cho nên gọi "Hóa chất thực vật" là chuẩn rồi. –  Meigyoku Thmn (💬🧩) 03:06, ngày 3 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]