Việc định hướngWikipedia và các dự án liên quan của Wikimedia là quá trình giải quyết vấn đề "tối nghĩa" – độc giả có thể bị lẫn lộn khi một thuật ngữ có hơn một nghĩa phổ biến hoàn toàn khác nhau hoặc khi có nhiều từ đồng âm. Trong nhiều trường hợp, từ hoặc thành ngữ này là tên "mặc định" của hơn một bài viết. Có thể tưởng tượng là một ngã ba hay ngã tư, và người đọc phải chọn lối đi, cho nên phải có một cách để dẫn độc giả đến đề tài mà họ muốn tra cứu.

Wikipedia có đặc điểm rất hay là có thể dễ dàng tạo các liên kết: thí dụ khi đang sửa đổi bài Thủy Tinh, gõ vào hai bộ dấu ngoặc vuông chung quanh Thủy Tinh (như thế này: [[Thủy Tinh]]) và bạn sẽ có liên kết. Nhưng bạn có muốn liên kết đến Thủy Tinh là kiếng, là hành tinh, là nhãn xe ôtô, là nhãn hiệu đĩa nhạc, chương trình tàu vũ trụ có người lái của NASA, hoặc là nhân vật thần thoại? Do đó cần một giải pháp để hướng dẫn người đọc đi đến đúng đề tài mà người đó muốn đọc, tránh gây ra sự nhầm lẫn, đó là tác dụng của các định hướng.

Hai cách định hướng được giải thích tại đây:

  • Trang định hướng: Một bài viết giải thích về ý nghĩa phổ biến nhất của thuật ngữ, bên dưới liệt kê các liên kết đến các tựa bài viết có tựa đề (tên bài viết) tương tự hoặc có khái niệm tương tự, giúp định hướng cho người đọc đến đúng bài viết mà họ đang tìm.
  • Trang đổi hướng: Một trang không có nội dung bài viết, nó chỉ dẫn độc giả tới những bài khác tại Wikipedia, đầu trang chỉ có duy nhất một câu lệnh #redirect[[tên_bài_viết]].

Khi nào cần định hướng?

Việc định hướng chỉ có mục đích để những độc giả lựa chọn từ một số trang khác nhau nhưng có liên quan đến một thuật ngữ nào đó (tên của trang có thể bao gồm thuật ngữ đó). Quy định những gì không phải là Wikipedia vẫn áp dụng cho các trang định hướng. Những trang định hướng không để chơi trò "tự do liên hệ ý tưởng." Xin hãy chỉ tạo ra trang định hướng khi cần thiết.

Lẫn lộn

Tự hỏi bản thân: Khi độc giả gõ vào thuật ngữ này và nhấn chuột vào nút "Hiển thị", thực sự họ muốn đọc bài nào? Nếu không lo bị lẫn lộn thì đừng định hướng, hoặc chỉ cần thêm liên kết vào trang định hướng đã có.

Định nghĩa từ điển

Định nghĩa từ điển (dictdef) không có chỗ ở đây. Tuy nhiên, chúng ta có một số tiêu bản để liên kết đến dự án liên quan, như là {{Wiktionary}}.