Wikipedia:Quy định chống rối

Sau các cuộc biểu quyết Wikipedia:Biểu quyết/Chống rối trong "thời đại mới"Wikipedia:Biểu quyết/Bổ sung quy định Chống rối, cộng đồng thông qua các quy tắc sau đây:

 1. Cấm vô hạn ngay lập tức tài khoản có các hành vi chắc chắn xác định rối.
 2. Cấm vô hạn các tài khoản có 2 trong số các hành vi dưới đây:
  Tuyên truyền chính trị một phía hàng loạt và biến Wikipedia thành nơi diễn giải các quan điểm cá nhân.
  Thảo luận diễn đàn nội dung tuyên truyền chính trị.
  Tài khoản nằm vùng có chủ đề chính là chính trị (hoặc các chủ đề rối quan tâm khác, tùy loại rối), đột ngột trở lại hoạt động sau khi đàn rối cũ bị cấm.
  Các tài khoản sao chép, vi phạm bản quyền nội dung hàng loạt và có hệ thống trong các chủ đề rối tham gia.
  Bịa nguồn hàng loạt, bịa nguồn sách.
 3. Khóa bài ở mức khóa 30/500, với thời hạn 3 tháng, các bài viết bị rối phá hoại, mà số lần sửa đổi của các tài khoản rối tối thiểu là 10.
 4. Lùi sửa đổi của rối. Sau đó, xóa ngay các phiên bản rối ngay từ lúc cấm vô hạn các tài khoản rối.

Các quy định liên quan

Các quản trị viên cần cân nhắc xem xét Wikipedia:Quy định khóa trangWikipedia:Quy định bán khóa vô hạn bài viết bị phá hoại để đưa ra quyết định. Nếu chưa rõ cách giải quyết thì nên tham vấn ý kiến của các quản trị viên khác ở Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên hoặc từ cộng đồng ở Wikipedia:Thảo luận để có cách giải quyết phù hợp nhất.

Xem thêm