Wikipedia:Biểu quyết xoá bài

(Đổi hướng từ Wikipedia:Biểu quyết xóa bài)

Trang chính Quy trình mở biểu quyết Quy định và hướng dẫn Lưu trữ  
Trang Biểu quyết xoá bài

Biểu quyết xoá bài (AfD hoặc BQXB trong tiếng Việt) là nơi các biên tập viên Wikipedia thảo luận về việc có nên xóa một bài viết hay không. Các bài viết được liệt kê thường được thảo luận/biểu quyết trong ít nhất bảy ngày, sau đó sẽ tiến hành quá trình xóa hay không dựa trên sự đồng thuận của cộng đồng. Kết quả chung là bài viết được giữ lại, hợp nhất, đổi hướng, được chuyển thành trang con của thành viên hoặc bị xóa theo quy định xóa.

Quy định biểu quyết xóa bài
 1. Tất cả phiếu biểu quyết và quy tắc khi biểu quyết phải theo quy định Wikipedia:Quy chế biểu quyết trên Wikipedia tiếng Việt.
 2. Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản đã đăng nhập, có trên 300 sửa đổi, đã mở tài khoản 30 ngày 50 sửa đổi trong 30 ngày trước khi biểu quyết bắt đầu. Trường hợp không cần quan tâm đến số sửa đổi trong 30 ngày trước biểu quyết là thành viên có trên 3000 sửa đổi và đã mở tài khoản 90 ngày. Không tính các sửa đổi ở không gian Thành viên và Thảo luận Thành viên. Lá phiếu cần có kí tên khi bỏ phiếu bằng cách dùng ~~~~, và bỏ phiếu trong thời hạn biểu quyết. Nếu không đủ điều kiện, bạn chỉ được phép ý kiến. Phiếu có thể là "xóa" hoặc "giữ". Các lá phiếu cần nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.
 3. Chỉ có những thành viên có tài khoản ít nhất 30 ngày300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 4. Chỉ biểu quyết xóa bài viết ở đây. Đối với tập tin, biểu quyết tại Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin. Để tránh mất thời gian, không nên đưa ra biểu quyết đối với các bài viết nằm trong thuộc diện xóa nhanh.
 5. Với thành viên khởi tạo bài viết mà chính bài viết đó bị đem ra biểu quyết, thành viên đó có thể tham gia biểu quyết và thảo luận mà không bị bó buộc bởi các điều kiện trên.
 6. Đề nghị xóa bài thành công khi số phiếu hợp lệ tối thiểu là 5, đồng thời số phiếu xóa phải cao hơn số phiếu giữ.
 7. Thời gian biểu quyết ít nhất là 7 ngày[1], nhiều nhất 30 ngày. Sau thời gian biểu quyết sẽ kết luận theo tỉ lệ xóa/giữ trong biểu quyết. Mọi thành viên đều có thể xử lí kết quả biểu quyết trong thời hạn quy định sau khi xem xét các lá phiếu và tham khảo các quy định liên quan.
 8. Bài viết có thể lại được đem ra biểu quyết cho tới khi phân định rõ kết quả xóa hay giữ. Thời gian giãn cách giữa hai lần biểu quyết tối thiểu phải là 1 tháng.
 9. Các bài bị xóa do không đủ Độ nổi bật chỉ có thể được viết mới hoặc phục hồi sau 30 ngày kể từ ngày xóa; trong thời gian này, các bảo trì viên có thể khoá khởi tạo ở mức mà họ cho là cần thiết. Sau 30 ngày, họ cũng có thể xoá nhanh bài mới nếu không có thêm thông tin.[2]
 10. Nếu bài được giữ, cần đặt biển {{đã biểu quyết giữ}} tại trang thảo luận của bài để tránh bài tiếp tục bị mang ra biểu quyết xóa lần nữa. Chỉ cho phép đem các bài đã được giữ ra BQ xóa lại nếu như có bằng chứng mạnh về việc mạo nguồn hay tin vịt. Ngoài ra, không được phép mở BQ lại cho các bài đã được giữ.
  Trường hợp đặc biệt: một thành viên có thể yêu cầu mở BQ lại nếu như có những khúc mắc từ BQXB lần trước hoặc có lý do hợp lý. Một BQV có thể xem xét và đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. BQV sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. BQXB lần này bắt buộc phải kéo dài 30 ngày, và kết quả giữ lần hai là vĩnh viễn.
 11. Khi đặt biển {{dnb}} hoặc {{afd}}, một thông báo phải được gửi đến người khởi tạo bài để nhắc nhở việc hoàn thiện bài hay giải đáp các thắc mắc của người đặt biển.
 12. Khi đưa ra biểu quyết xóa bài, cần đặt biển {{afd}} vào đầu bài để mọi người biết.
 13. Biểu quyết chỉ có hiệu lực khi biển {{dnb}} hoặc {{afd}} phải được treo ít nhất 1 tuần ở bài trước khi mang bài ra biểu quyết.
 14. Mỗi thành viên không được đề cử quá 5 bài cùng một lúc.
 • Thông tin: Những liên kết màu đỏ là bài đã bị xóa theo kết quả biểu quyết.
 • Khuyến nghị: Chỉ nên đóng biểu quyết sớm khi phiếu của một bên lớn hơn 2/3 tổng số phiếu (bằng 2/3 hoặc thấp hơn thì không nên đóng). Nếu cảm thấy nghi ngờ hay không chắc chắn thì tốt nhất nên đợi 30 ngày.[3]

Hướng dẫn

Gợi ý xóa bài

Quy trình mở biểu quyết

Dưới đây là quy trình hướng dẫn mở biểu quyết chi tiết, mọi người nên làm theo chi tiết hướng dẫn này. Đối với Thành viên tự đánh dấu tuần tra, nếu thấy phức tạp thì có thể sử dụng Twinkle, hướng dẫn dành cho thành viên sử dụng Twinkle có thể xem ở đây.

Mở hộp này để xem chi tiết

Trước khi mở biểu quyết, xin hãy:

 • Kiểm tra xem bản mẫu {{dnb}} hoặc {{afd}} đã được đặt vào bài viết trước khi biểu quyết 1 tuần chưa, nếu chưa thì chưa thể đem ra biểu quyết, xin hãy đặt một trong hai bản mẫu trên và đợi thêm một tuần để có thể tiếp tục đem ra biểu quyết.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn có ít nhất 1 tháng và 300 sửa đổi mới có quyền đưa bài ra khu vực biểu quyết xóa bài.
 • Bạn phải đăng nhập khi mở biểu quyết. Nếu bạn không đăng nhập hoặc sửa đổi ẩn danh, việc mở biểu quyết và bỏ phiếu sẽ bị loại bỏ.
 • Để mở biểu quyết xóa bài, thực hiện các bước sau:
I.
Tạo trang biểu quyết
 • Tạo trang biểu quyết xóa bài bằng cách nhập tên bài vào hộp bên dưới. Trong đó thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành tên bài viết bạn muốn biểu quyết xóa bài. Rồi nhấn "Đề cử biểu quyết xóa bài", bạn sẽ được yêu cầu tạo trang với một mẫu được nhập sẵn và hướng dẫn tạo bên trên hộp sửa đổi, hãy nhập theo hướng dẫn bên trên và lưu trang để tạo biểu quyết, sau đó hãy chép toàn bộ tên trang để chuẩn bị cho bước II.
Chú ý: Nếu bài viết đã được biểu quyết trước đó thì hãy thay thế "TÊN BÀI VIẾT" thành "TÊN BÀI VIẾT (lần 2)" hoặc "TÊN BÀI VIẾT (lần x)" (x là số lần biểu quyết nếu bài viết được biểu quyết xóa nhiều lần).

II.
Thêm biểu quyết vào trang.

 • Nếu bạn chưa chép tên trang biểu quyết bạn đã tạo ở bước I, hãy mở trang và chép toàn bộ tên trang.
 • Sau khi chép xong tên trang, hãy mở trang Wikipedia:Biểu quyết xoá bài.
 • Tại bên trên đề mục "Tháng 6 năm 2024", hãy thêm mã

{{TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP}} vào đầu bên dưới đề mục. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán). Ví dụ: {{Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/St.319 Entertainment}} là biểu quyết xóa bài với tên bài là "St.319 Entertainment".

 • Thêm vào tóm lược sửa đổi:
  Thêm [[TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP]].. Trong đó thay thế "TÊN TRANG BẠN MỚI CHÉP" thành tên trang bạn mới chép ở bước trước (dùng chức năng dán).
 • Lưu trang lại. Bạn sẽ thấy đề cử của mình xuất hiện bên dưới đề mục.
III.
Đặt bản mẫu thông báo biểu quyết xóa bài vào đầu trang

CHÚ Ý: Nếu bài viết đã được đặt bản mẫu {{afd}} trước đó một tuần thì không cần làm bước này.

 • Chèn {{thế:afd}} vào đầu bài viết.
Nếu bài viết này đã được biểu quyết trước đây, dùng {{thế:afd|phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"}}. Trong đó thay thế "phần tên trang sau "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/"" thành phần tên trang đằng sau tiền tố trang "Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/" mà bạn mới tạo ở bước I.
 • Không đánh dấu sửa đổi nhỏ.
 • Thêm vào tóm lược sửa đổi
  Biểu quyết xoá bài; xem [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tên đề cử]].
  thay thế Tên đề cử thành tên bài đem ra biểu quyết.
"Tên đề cử" thường là tên bài viết (Tên trang), nhưng nếu nó đã được biểu quyết trước đó, hãy sử dụng "Tên trang (lần 2)" hoặc "Tên trang (lần 3)" etc.)
 • Bạn có thể chọn hộp "Theo dõi trang này" để theo dõi trang trong danh sách theo dõi của bạn. Điều này cho phép bạn chú ý nếu thẻ biểu quyết xóa bài bị xóa.
 • Lưu trang lại.


Tháng 6 năm 2024

Bùi Thị Quỳnh Thơ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bùi Thị Quỳnh Thơ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021 Khanh (thảo luận) 14:06, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Không nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 14:29, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật. This brat needs correction. 17:43, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không có gì nổi bật. TuQuyet thảo luận đóng góp 05:40, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Thực phẩm chức năng giảm cân (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thực phẩm chức năng giảm cân" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một khái niệm liên quan đến ngành Dược phẩm không rõ độ nổi bật. Bài không nguồn. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 12:59, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Khái niệm tào lao và không bách khoa. eunn (meta · phab) 01:55, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa nhanh Có thể xóa nhanh. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 03:36, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Bùi Thị Thủy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bùi Thị Thủy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là nữ đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Khanh (thảo luận) 22:10, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Như một quy luật tất yếu. Không nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 02:16, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không nổi bật.TuQuyet thảo luận đóng góp 08:15, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật. This brat needs correction. 16:56, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Thị trấn mộng mơ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thị trấn mộng mơ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim hoạt hình dài 52 tập của Trung Quốc (không rõ năm sản xuất) không cho thấy bất cứ một thông tin gì nổi bật để có bài trên đây ngoài việc "dành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi, với những nhân vật vô cùng đáng yêu". Không có đón nhận, đánh giá, rating hay giải thưởng. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 14:28, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Như lý do đã nêu tại biểu quyết xóa bài Thế giới diệu kỳ của Alafa. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 14:30, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Phim không đủ nổi bật. eunn (meta · phab) 01:56, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Bùi Thu Hằng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bùi Thu Hằng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hội đông y tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Khanh (thảo luận) 17:14, ngày 18 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Không nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 01:25, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không có gì nổi bật.TuQuyet thảo luận * đóng góp 13:09, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật. This brat needs correction. 17:33, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Chưa đủ nổi bật. I So bad 14:42, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không có thông tin chứng minh độ nổi bật. eunn (meta · phab) 09:39, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Bùi Trí Dũng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Bùi Trí Dũng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XII, khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu tỉnh An Giang. Khanh (thảo luận) 17:13, ngày 18 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Không nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 01:26, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không có gì nổi bật. TuQuyet thảo luận đóng góp 12:45, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật. This brat needs correction. 16:57, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

 1.   Giữ Ông này là chánh án toà án nhân dân cấp tỉnh thì nằm trong tiêu chí xét độ nổi bật rồi. Tuy nhiên, bài còn quá sơ sài. Tĩnh Tâm Tự Tại 17:43, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Ý kiến

Thế giới diệu kỳ của Alafa (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Thế giới diệu kỳ của Alafa" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim hoạt hình dài 60 tập của Trung Quốc sản xuất năm 2009 không cho thấy bất cứ một thông tin gì nổi bật để có bài trên đây ngoài việc "dành cho trẻ em từ 7 đến 11 tuổi, với những nhân vật vô cùng đáng yêu". Không có đón nhận, đánh giá, rating hay giải thưởng. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 11:06, ngày 18 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa nhanh Bài này đáng ra xóa nhanh được. Không có đón nhận, đánh giá, rating hay giải thưởng cho bộ phim hoạt hình này. Không có bất cứ một liên kết interwiki nào hết. Độ nổi bật thua chênh lệch Thế giới kỳ diệu của Gumball. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 13:09, ngày 18 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Có thể xóa nhanh nếu phim rõ ràng 0 nổi bật. eunn (meta · phab) 11:52, ngày 20 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và cung ứng phân bón có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành lập vào năm 2005, có hơn 1000 nhân viên, doanh thu đạt 3000 tỷ đồng nhưng không rõ độ nổi bật, được cựu ĐPV NewUniverse gắn biển từ ngày 4 tháng 6 năm 2024. Doanh nghiệp này từng lọt vào top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và top 10 doanh nghiệp lĩnh vực phân bón, thuốc trừ sâu. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 10:01, ngày 18 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

Giữ

Ý kiến

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 00:26, ngày 24 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Các biểu quyết xóa bài cho bài viết này:
Haewon (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Haewon" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nữ ca sĩ thần tượng không rõ độ nổi bật I So bad 16:41, ngày 16 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Không nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 10:44, ngày 18 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa sự nghiệp solo rõ ràng thì ko có. ko giải thưởng cá nhân. hành văn của fan - Trời ơi, chẳng lẽ nào, đây là sự thật (Thảo luận) 18:49, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Văn phong không trung lập + không có thành tích = Không đủ nổi bật để có bài. Cân nhắc đổi hướng vào bài chính (NMIXX). eunn (meta · phab) 09:42, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật. Pminh141 [ Thảo luận ] 05:18, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 09:48, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Khanh (thảo luận) 15:17, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên) (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên)" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Huấn luyện viên cần thẩm định độ nổi bật. Bài viết này có thể được tạo hoặc sửa đổi để đổi lấy những khoản thù lao không được công khai. eunn (meta · phab) 15:08, ngày 15 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Không có nhiều trang chính thống viết về huấn luyện viên này, không có thành tích nổi bật trong sự nghiệp huấn luyện. This brat needs correction. 07:21, ngày 16 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không thấy thành tích nổi bật trong sự nghiệp HLV. Khanh (thảo luận) 03:57, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không nổi bật. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 04:32, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Không nổi bật. I So bad 14:35, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. Có 0 nguồn độc lập nhắc tới chủ thể bài viết này. eunn (meta · phab) 09:43, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

 •   Ý kiến Bài này và bài Trần Văn Đức có vài điểm chung:
  • Các nguồn có dùng trong bài được viết trong thời gian rất gần nhau (Nguyễn Văn Chiến (huấn luyện viên): 8/8 nguồn được viết vào nửa cuối tháng 5, Trần Văn Đức: 7/7 nguồn đều viết vào ngày 4 tháng 6(!),
  • Cùng có nguồn suckhoeviet.org.vn, cả Wikipedia tiếng Việt có đúng 2 trang dùng nguồn này,
  • Hai trang chính thức nguyenvanchien.net và tranvanduc.net có giao diện gần giống nhau.

Sugar2024 (thảo luận) 10:49, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 15:33, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Con Cám

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. eunn (meta · phab) 09:44, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Con Cám (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Con Cám" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một bộ phim điện ảnh Việt Nam sắp ra mắt. This brat needs correction. 09:25, ngày 15 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Chỉ là một bộ phim sắp ra mắt. Không có gì nổi bật ngoài việc lấy cảm hứng từ bộ Tấm Cám, không có giải thưởng, thành tích. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 09:56, ngày 15 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Chưa đủ nổi bật. eunn (meta · phab) 16:13, ngày 15 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Không có thông tin gì chứng minh nổi bật. This brat needs correction. 06:59, ngày 16 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Trừ thông tin về việc lấy cảm hứng từ Tấm Cám, các thông tin còn lại của bài viết chưa chứng minh được độ nổi bật. –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 01:39, ngày 17 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không nổi bật. I So bad 13:07, ngày 19 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 09:48, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Shinvi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Khanh (thảo luận) 05:01, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Shinvi (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Shinvi" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Một nhóm nhạc Hàn Quốc hoạt động trong những năm 2001-2002. Có một album phòng thu và hai lần hợp tác khác, ngoài ra không có giải thưởng hay thông tin gì thêm. This brat needs correction. 09:18, ngày 15 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa nhanh Bài này đáng ra xóa nhanh được. Nhóm nhạc chỉ hoạt động được hơn 1 năm rồi giải thể. Không có giải thưởng, thành tích nào đáng kể. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 09:55, ngày 15 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Với tư cách người đề cử. This brat needs correction. 07:00, ngày 16 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. eunn (meta · phab) 12:21, ngày 16 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Chưa thấy gì nổi bật. I So bad 01:37, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Chưa nổi bật. Khanh (thảo luận) 05:01, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Tích Hoa Chỉ (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tích Hoa Chỉ" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Phim truyền hình cần thẩm định độ nổi bật. eunn (meta · phab) 09:50, ngày 12 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Bài này có thể xóa nhanh được. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 00:30, ngày 13 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Trần Thành Hưng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Trần Thành Hưng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

là tướng lĩnh Công an nhân dân Việt Nam, hàm Thiếu tướng. Ông hiện giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân. Khanh (thảo luận) 13:24, ngày 8 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

  Xóa Không có nguồn độc lập đáng tin cậy. Khanh (thảo luận) 13:25, ngày 8 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Xóa Không thấy đạt tiêu chí cơ bản trong Wikipedia:độ nổi bật (người). SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:24, ngày 10 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Xóa Không đạt tiêu chí cơ bản. UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 01:48, ngày 11 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Xóa Không đủ nổi bật để có bài. eunn (meta · phab) 14:16, ngày 11 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

 1.   Ý kiến Nếu tôi nhớ không nhầm thì cấp tướng trong quân đội và công an là mặc nhiên đạt độ nổi bât. TQ 08:58, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Tuquyet2457 Đúng cấp tướng mặc nhiên đạt độ nổi bật, nhưng nguồn toàn là web trường đại học cảnh sát chứ không phải nguồn độc lập từ báo chí, nếu có người bổ sung nguồn tôi sẽ xóa phiếu. Khanh (thảo luận) 12:55, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Khanh: Đã lên đến cấp tướng có nghĩa là đã có khá nhiều hoạt động nổi bật rồi. Tuy nhiên đây là lực lượng vũ trang (quân đội và công an) thì không phải hoạt động nào của họ đều được đưa tin qua báo chí. Rất khác với hoạt động của đại biểu Quốc hội. Vì vậy theo tôi không nên đưa những người có hàm cấp tướng ra bqx. – TQ 13:14, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Tuquyet2457 Bạn quá sai tra google có rất nhiều nguồn nói về tướng lĩnh này Khanh (thảo luận) 13:41, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Tôi không hiểu bạn nói gì nên tôi không muốn tranh luận nhiều. Tùy bạn muốn đưa ra biểu quyết thì đưa thôi. – TQ 13:49, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Tuquyet2457 Ý tôi là một bài muốn được giữ trên wikipedia thì tác giả phải viết bài có nguồn từ báo chí đáng tin cậy, còn bài này tác giả lấy nguồn trường đại học nơi vị tướng này giảng dạy là không phải nguồn độc lập đáng tin cậy rồi, nên bài này chưa đạt đủ độ nổi bật, ở tình huống này tướng lính, là tiêu chí phụ, bạn có thể sửa bài thêm nguồn từ báo chí là bài này có thể giữ. Khanh (thảo luận) 15:10, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Nguyentrongphu @Mohammed07102007 bài này vừa được thêm nguồn chính thống vào, nhưng thảo luận chưa kết thúc, thì bài này vẫn đạt độ nổi bật đúng không ? Khanh (thảo luận) 08:15, ngày 11 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Nên kêu tv khác kiểm tra lại bài. Họ có thể gạch phiếu nếu muốn. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 16:09, ngày 11 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Ayane Fumihiro bài viết đã được bổ sung nguồn rồi nha Khanh (thảo luận) 01:25, ngày 12 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Đinh Siền (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Đinh Siền" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.  –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 03:16, ngày 7 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

Giữ

Ý kiến

 1.   Ý kiến Hình như Thiếu tướng là mặc định đnb có phải không nhỉ? DangTungDuong (thảo luận) 13:59, ngày 7 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @DangTungDuong Đã có cuộc thảo luận về vấn đề đnb và cộng đồng thiên về hướng bài viết phải đáp ứng tiêu chí đnb chính (Có nguồn độc lập), rồi mới xét tiêu chí phụ – I So bad 13:45, ngày 8 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Trong lĩnh vực quân đội thì đnb của quân nhân chính là quân hàm (chiến tích, thành tựu). Tôi không hiểu ý bạn muốn các tướng lĩnh phải lên mặt báo hay sao? Hay các bạn nhầm đnb với nổi tiếng? DangTungDuong (thảo luận) 03:23, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @DangTungDuong: Tôi đồng ý với ý kiến bạn. Quân đội và Công an không phải khi nào hoạt động của họ cũng phải được đưa lên mặt báo.TQ 08:54, ngày 9 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Ý kiến Lâu nay tôi vẫn thấy tướng lĩnh đương nhiên đạt dnb nhưng nghĩ lại thì không hẳn thế. Tôi đề nghị cần có sự thảo luận để khẳng định lại cấp tướng đến mức độ nào thì đạt độ nổi bật giống như ta đã biểu quyết đối với dnb của đại biểu Quốc hội. Vì tôi thấy có những ông tướng chức vụ chỉ ở cấp cục phó, nếu ở dân sự thì còn lâu mới đạt dnb.TQ 00:21, ngày 10 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Cái giá của hạnh phúc (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Cái giá của hạnh phúc" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim đầu tay của Nguyễn Ngọc Lâm với sự tham gia của Hữu Châu, Thái Hòa, Xuân Lan... với doanh thu 26 tỷ đồng không rõ độ nổi bật.  –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 03:12, ngày 7 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

Giữ

Ý kiến

Ba kiếp may mắn gặp được em

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Khanh (thảo luận) 07:52, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Ba kiếp may mắn gặp được em (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Ba kiếp may mắn gặp được em" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Bộ phim Trung Quốc không rõ nổi bật Biheo2812 (thảo luận) 09:28, ngày 1 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Không có đón nhận hay đánh giá. Wiki tiếng Trung còn không có bài. Mohammed Yussuf 09:30, ngày 1 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Bên zhwiki cũng có bài mà. – eunn (meta · phab) 12:34, ngày 1 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  Chẳng qua là tác giả không liên kết định hướng sang ngôn ngữ khâc thôi. – Mohammed Yussuf 13:32, ngày 1 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Xóa Không có giải thưởng, đón nhận.  NewUniverse thảo luận 14:00, ngày 2 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Xóa Phim không đủ nổi bật. eunn (meta · phab) 09:53, ngày 12 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Xóa Phim chưa đủ nổi bật. Pminh141 [ Thảo luận ] 06:56, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Xóa Không có giải thưởng, chưa nổi bật. Khanh (thảo luận) 07:52, ngày 22 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
  Biểu quyết xóa bài này đã được đóng và sẽ được tự động lưu trữ sau 1 ngày kể từ thời điểm đặt bản mẫu này. Nếu bạn không đồng tình, xin hãy thay thế bản mẫu này bằng tin nhắn mới. – SongVĩ.Bot (thảo luận) 08:14, ngày 23 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Tháng 5 năm 2024

Gặp em ngày nắng (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (Xem BQXB | thay đổi)
(Tìm nguồn: "Gặp em ngày nắng" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Mở biểu quyết lần thứ 2 sau khi lần thứ nhất không đủ phiếu. Một bộ phim truyền hình Việt Nam lên sóng đầu năm nay không rõ có bất cứ thông tin gì nổi bật ngoài có sự góp mặt của Đình Tú cùng dàn nghệ sĩ gạo cội như Thanh Quý, Lan Hương, Quốc Trị, Thanh Tú. Không rõ có đón nhận, rating hay đánh giá. Không có dấu hiệu cải thiện so với hơn 1 tháng trước. Mohammed Yussuf 02:55, ngày 27 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Xóa

 1.   Xóa Thiếu nguồn chứng minh độ nổi bật. I So bad 16:27, ngày 3 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Đơn giản là tôi: Tôi nghĩ bạn nên xem xét lại ý kiến của mình cũng như xem thật kỹ trang biểu quyết xóa bài Người một nhà, phim này vốn đã kết thúc được gần 3 tháng, chẳng qua là bài viết về phim này chưa khai thác hết nội dung, nhưng bên ngoài tra trên mạng thì có quá nhiều nguồn nhắc đến chủ thể: [1], [2], [3], [4] – UEFA Euro 2024 và Copa America 2024 04:05, ngày 4 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]
  @Mohammed07102007 Nguồn 1 không nên dùng vì nguồn vtv, nguồn 2,3,4 có đánh giá nhưng không phải phần chính, chủ yếu là nêu lại nội dung và lấy đánh giá khán giả từ FB(?). – I So bad 08:08, ngày 4 tháng 6 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Giữ

Ý kiến

Lưu trữ

Chú thích