Trang con hay trang phụ trên Wikipedia là các trang được phân cách bởi dấu "/" (dấu sổ chéo xuôi) với trang mẹ.

Tạo một [[/liên kết wiki]] bắt đầu bằng / (dấu sổ chéo) là một cách thông dụng để tạo một trang con. Trang mà liên kết này dẫn đến được xem là trang thuộc "cấp dưới" của trang mẹ, và liên kết đến nó có dạng [[Trang mẹ/Trang con]]. Ta cũng có thể tạo một trang con của trang con (hoặc, trang con của trang con của một trang con). Tại mỗi trang con, phía dưới tiêu đề, bạn có thể thấy một liên kết ngược trở lại các trang trang mẹ của trang đó.

Cách dùng được cho phép

  1. Trang con thành viên – tạo một trang con trong không gian tên thành viên riêng của bạn, ví dụ [[Thành viên:Ví dụ/Bản nháp]] hoặc [[Thành viên:Ví dụ/Giới thiệu]].
  2. Trang con Dự án, dành cho các dự án Wiki.
  3. Trang con Chủ đề, dành cho các bản mẫu, nội dung liên quan đến các Chủ đề trên Wikipedia.
  4. Phân chia các trang nhiều quy trình trên Wikipedia (ví dụ, Wikipedia:Biểu quyết xoá bài, Wikipedia:Bài viết chọn lọc, v.v...), thường khá dài và khó đọc nếu được viết vào trong một trang duy nhất.
  5. Trang con thuyết trình cho bản mẫu.
  6. Lưu trữ trang thảo luận – cả thảo luận bài viết và thảo luận thành viên cũ thường được di chuyển đến các trang con được đánh số thứ tự. Điều này giúp giữ thông tin mới và giảm dung lượng cho trang thảo luận chính.
  7. Các trang con trang thảo luận dành cho việc bảo quản, chẳng hạn một danh sách việc cần làm.

Cách dùng không cho phép

  1. Viết bản nháp (workpage, sandbox) cho một bài viết trong không gian tên chính, ví dụ: [[Tên bài viết/Nháp]], vì người đọc có thể được dẫn đến trang nháp này khi dùng công cụ Đặc biệt:Ngẫu nhiên. Thay vào đó, hãy tạo trang nháp trong không gian tên thảo luận, ví dụ: [[Thảo luận:Tên bài viết/Nháp]].
  2. Sao chép các đoạn nguồn dẫn đã giữ bản quyền để "chia sẻ" với các thành viên khác. Vi phạm bản quyền là không được cho phép trên bất kì trang nào trên Wikipedia.

Sử dụng trang con

Tìm kiếm trang con

Để thấy danh sách các trang con của một trang, hãy đến trang Đặc biệt:Tiền tố (hoặc Special:PrefixIndex trên mọi phiên bản ngôn ngữ của Wikipedia) và gõ tên trang mẹ. Ví dụ, để xem tất cả các trang con của trang Thành viên:Ví dụ, đi đến Đặc biệt:Tiền tố, gõ Thành viên:Ví dụ/ vào hộp và ấn nút Tìm kiếm.

Bạn cũng có thể gõ Đặc biệt:Tiền tố/Thành viên:Ví dụ/ vào ô tìm kiếm ở mỗi trang để xem.

Bài viết (trong không gian tên chính) thì không có trang con

Phần mềm MediaWiki cho phép hoặc không cho phép việc tạo trang con ở từng không gian tên khác nhau.

Tại Wikipedia tiếng Việt, không gian tên chính không có tính năng trang con. Nhưng trang thảo luận của nó và tất cả các không gian tên khác đều có thể có trang con.

Dấu sổ chéo trong tên bài viết

Một số nội dung có dấu sổ chéo ("/") trong tên bài viết, ví dụ GNU/Linux hoặc AC/DC. Điều này không ảnh hưởng đến trang bài viết (vì không gian tên chính không có tính năng trang con) nhưng có thể gây hiểu nhầm cho các trang thảo luận của chúng. Ví dụ, trang Thảo luận:AC/DC bị phần mềm MediaWiki hiểu là trang con của Thảo luận:AC.

Lịch sử của trang con

Trước năm 2004, trang con được sử dụng trên Wikipedia để phân biệt giữa các chủ đề và tạo các bài viết theo cấp bậc (ví dụ, "The Beatles/Penny Lane"). Tuy nhiên, hệ thống này sau đó không thể hoạt động được vì một bài viết có thể thuộc nhiều chủ đề con. Hiện tại, trang đổi hướng đã và đang được sử dụng thay thế, còn quy định không sử dụng trang con đã được chính thức thực hiện và bắt buộc. Ngoài ra, hệ thống thể loại trên Wikipedia cũng đã giúp cho việc sắp xếp thứ bậc bài viết và cho phép một bài viết thuộc nhiều thể loại khác nhau.

Hiện nay, đa số các Wikipedia đều đã chấm dứt việc sử dụng trang con làm trang bài viết chính.

Xem thêm

 Bạn còn thắc mắc?
Mời vào: Bàn giúp đỡ sử dụng Wikipedia