Wikipedia:Không tung tin vịt

Không tung tin vịt tức là không tạo nên những bài viết mang những thông tin không đúng sự thật, không được xác nhận, không có cơ sở.

Những bài viết được xác nhận là mang thông tin vịt sẽ bị xóa hoặc được biểu quyết.

Những bài viết bị nghi ngờ là mang thông tin vịt sẽ được xác nhận và kiểm chứng.

Nhận biết

Có nhiều cách để nhận biết một bài viết mang tính "tin vịt":

  • Loại bài viết mang những thông tin vô lý.
    Ví dụ: "Ông A sinh ngày xx.xx.xxxx, sống thọ 300 tuổi."
  • Loại bài viết mang những thông tin về một nhân vật nổi tiếng với văn phong không tốt đẹp (tuy rằng văn phong không tục tĩu, không quá lố xúc phạm...), hoặc những tin đồn không đúng sự thật (ví dụ: "Ca sĩ A bị tử nạn" nhưng sự thật thì không phải như vậy...)
  • Loại bài viết mang những thông tin, sự kiện "đang diễn ra" nhưng không được nhắc tới trên báo chí, đài truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông thì cần xác nhận lại.
  • Loại bài viết mang những thông tin trong tương lai chưa được xác nhận, có hay không có ảnh hưởng tới những nhân vật, tổ chức, sự kiện... khác.

Bạn có thể xem một ví dụ ở đây (tất nhiên là thông tin đã được sửa lại cho đúng).