Wikipedia:Kênh IRC

(Đổi hướng từ Wikipedia:IRC)


Để thảo luận với các thành viên Wikipedia bằng nhắn tin nhanh hoặc theo dõi những thay đổi gần đây, hiện có phòng thảo luận IRC trên mạng freenode [1]:

  • #wikipedia là phòng thảo luận chính (tiếng Anh); và tiếng Việt cũng có phòng thảo luận riêng. Trong phòng tiếng Anh, khi Wikipedia có trục trặc kỹ thuật thì đôi khi các lập trình viên hay kỹ thuật viên sẽ thông báo tại đó trước tiên.
  • #wikilist (tiếng Anh) dùng để thảo luận về danh sách 1.000 bài viết cơ bản nên có.
  • #mediawiki dùng để thảo luận về phần mềm MediaWiki (tiếng Anh).

Nếu bạn không muốn sử dụng IRC thì vẫn còn phòng thảo luận trên mạng Jabber tại [email protected] (tiếng Anh), nhưng phòng đó thường trống.

Xem thêm