Trợ giúp:Mục lục/Duyệt/Ảnh và phương tiện

Ảnh và phương tiện

Khái quát về hình ảnh

Tạo và sử dụng tệp tin phương tiện

Tải tập tin lên Commons (ưu tiên cho những nội dung tự do) hoặc cục bộ ở Wikipedia tiếng Việt.

Find

Hướng dẫn tìm ảnh
Ảnh thỉnh cầu
Phòng thí nghiệm đồ hoạ
Thẻ bản quyền ảnh

Help

Trang mô tả tập tin
Tải tập tin lên Wikipedia như thế nào
Hình ảnh
Chuẩn bị ảnh để tải lên
Đánh dấu tệp tin hỉnh ảnh
Cách chèn và sử dụng ảnh trong các trang Wikipedia
Sử dụng cú pháp ảnh mở rộng để chèn ảnh vào bài viết
Đánh dấu tệp tin âm thanh
Hướng dẫn đồ hoạ
Cách yêu cầu xoá ảnh hoặc phương tiện
Thể loại:Trợ giúp ảnh Wikipedia
Câu hỏi về bản quyền phương tiện

Quy định và hướng dẫn

Chính sách sử dụng ảnh
Hướng dẫn thuyết minh
Hướng dẫn sử dụng biểu trưng
Hướng dẫn sử dụng văn bản thay thế cho ảnh

Khác

Hình ảnh chọn lọc
Đề cử ảnh chọn lọc (tiếng Anh)
Tài nguyên ảnh thuộc phạm vi công cộng
Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền
Ví dụ xin phép sử dụng (tiếng Anh)
Wikipedia:Chuyển tập tin vào Commons
Thể loại:Hình chụp Wikipedia