Wikipedia:Bỏ qua mọi quy tắc

Nếu có quy tắc nào ngăn bạn cải tiến hay duy trì Wikipedia, hãy bỏ qua quy tắc đó.

Xem thêm

Nghe trang này (1 phút)
 
Tệp âm thanh này được tạo từ phiên bản sửa đổi trang ngày 25 tháng 9 năm 2011 (2011-09-25) và không phản ánh các phiên bản tiếp theo.