Trợ giúp:Mục lục/Duyệt/Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi

Trước tiên, xem danh sách câu thường hỏi

Câu thường hỏi   —   các câu hỏi về việc sử dụng và đóng góp
Nếu không tìm thấy câu hỏi của bạn, đã đến lúc hỏi ai đó...

Đặt câu hỏi ở đâu?

Câu hỏi về sự kiện thực tế
Bàn tham khảo   —   các tình nguyện viên sẽ cố gắng trả ời bất cứ câu hỏi nào về thực tế.
Các câu hỏi liên quan đến sự giúp đỡ
Bàn giúp đỡ   —   các tình nguyện viên ở đây sẽ giúp bạn những câu hỏi liên quan đến Wikipedia.
Wikipedia:Thảo luận   —   nơi thảo luận mọi thứ về Wikipedia.
Wikipedia:Các câu hỏi về bản quyền tập tin   —   về tập tin ảnh, âm thanh và các phương tiện khác.
{{Giúp tôi với}}   —   viết một câu hỏi hay yêu cầu trên trang thảo luận của bạn và đặt {{Giúp tôi với}} hoặc {{Help me}} và ai đó sẽ có mặt giúp bạn.
Trợ giúp nhanh   —   hỏi các biên tập viên khác trong thời gian thực trong một phòng chat Wikipedia.

Xem thêm

Đỡ đầu người dùng   —   nơi người dùng mới có thể tìm người hướng dẫn. Người đỡ đầu chuyên trả lời câu hỏi và truyền đạt kiến thức.
Câu hỏi và bình luận