Hồi sửa (tiếng Anh: revert) có nghĩa là lùi lại các ảnh hưởng của một hay nhiều sửa đổi, dẫn đến kết quả là trang được hồi sửa được phục hồi về một phiên bản tồn tại trước đó. Hiểu theo cách rộng hơn, hồi sửa có thể xem như bất kỳ hành động lùi lại toàn bộ của một biên tập viên trước đó.

Trang này chứa các thông tin kỹ thuật về việc hồi sửa. Nhìn một cách thiển cận thì dù thế nào việc lùi các sửa đổi vô hại của các biên tập viên khác (trái với phá hoại) khi mà quá mức có thể dẫn tới bị cấm sửa đổi. Lưu ý đặc biệt quy định ba lần hồi sửa (một phần của điều khoản sửa đổi mâu thuẫn).

Hồi sửa bằng tay

Trong một số trường hợp (ví dụ như kẻ phá hoại thêm hoặc bớt chữ hay có các sửa đổi không mang tính xây dựng) cách dễ nhất để hồi sửa là biên tập lại trang đó, xóa các đoạn văn bị thêm vào hoặc phục hồi các đoạn bị xóa trước đó (điều này có thể làm được bằng cách xem lịch sử trang). Tuy vậy tốt hơn hết là nên lùi sửa đổi về một phiên bản ổn định gần đó nhất. Để làm được việc này:

  • Chọn thẻ "Xem lịch sử" ở trên cùng của trang để mở lịch sử trang.
  • Chọn thời điểm bạn muốn quay về đó. Bạn sẽ thấy câu có dạng: "Đây là một phiên bản cũ của trang này, do ***.*.***.*** (thảo luận) sửa chữa vào lúc 15:47, ngày 24 tháng 1 năm 2009. Nó có thể khác biệt rất nhiều so với phiên bản hiện hành."
    • Quan trọng: trong trường hợp phá hoại, dành một chút thời gian để chắc rằng bạn đang hồi sửa về một phiên bản lành lặn; có thể có nhiều sửa đổi phá hoại trước đó hoặc xen vào các sửa đổi vô hại.
  • Bấm vào thẻ "sửa đổi" như khi bạn sửa một trang bình thường. (Ở trên hộp sửa đổi, bạn sẽ thấy một thông báo dạng: "Phiên bản cũ: Bạn đang sửa đổi một phiên bản cũ của trang này. Nếu bạn lưu giữ nó, tất cả các thay đổi sau phiên bản này sẽ bị mất.")
  • Hoàn thành khung tóm lược sửa đổi (từ viết tắt "rv" dùng để thay thế cho "revert"; "rvv" cho "reverting vandalism").
  • Lưu trang.
  • Nếu sửa đổi có ích được làm trước khi hồi sửa, trở lại lịch sử trang và tìm chúng, sau đó làm tất cả bằng tay.

Nếu hồi sửa phá hoại, xem qua lịch sử đóng góp của thành viên phá hoại. Nếu phá hoại, chuyển họ tới Bảo quản viên can thiệp chống phá hoại.

Lùi lại

Phần mềm MediaWiki cho phép biên tập viên dễ dàng hồi sửa (hoặc "lùi lại") một sửa đổi đơn từ trang lịch sử mà không cần phải lùi lại tất cả các sửa đổi mang tính xây dựng sau đó. Để làm điều này, xem lịch sử trang hoặc trang Khác của sửa đổi, sau đó bấm vào "lùi lại" bên cạnh sửa đổi hiện hành. Phần mềm sẽ tạo một trang chỉnh sửa mới với các sửa đổi có hại đã bị loại bỏ, nhưng các sửa đổi sau đó vẫn được giữ lại. Có thể thay đổi tóm lược sửa đổi mặc định trước khi lưu.

Cũng có thể lùi lại vài sửa đổi không mong muốn, kể cả nếu chúng mâu thuẫn với nhau: xem phần khác nhau (bằng cách chọn hai phiên bản trong lịch sử và bấm "So sánh các bản đã chọn"), sau đó bấm vào liên kết "lùi lại".

Hồi sửa hình ảnh

Để hồi sửa một hình về phiên bản đã tải lên trước đó, đi đến trang hình kéo xuống mục "Lịch sử tập tin". Phần lịch sử hình hiển thị toàn bộ lịch sử sửa đổi của hình với hình thu nhỏ của mỗi phiên bản. Người dùng đã đăng nhập có thể nhìn thấy liên kết "lùi lại" cho mỗi phiên bản khác với phiên bản hiện tại. Bấm vào liên kết hồi sửa của hình nào sẽ thay đổi phiên bản hiện tại.

Xem thêm