Trang này có các tài nguyên để nhà báo tham khảo.

Thông cáo báo chí

Xem thêm các thông cáo báo chí trước đây.

Thời sự Wikipedia

 
Một số máy chủ Wikimedia


Tin tức về Wikipedia

 
2014
  • 9 tháng 8: Wikipedia được tin cậy hơn báo chí [1] [2]Tài nguyên

Liên lạc

Để liên lạc với một bảo quản viên ở đây, xem một trang cá nhân của họ và bấm vào nút "Gửi thư cho người này" dưới "công cụ" ở thanh bên.

Để các nhà báo thẩm vấn, yêu cầu phỏng vấn với thành viên Wikipedia, v.v., xin hãy gửi thư điện tử đến [email protected].

Để xin Quỹ Hỗ trợ Wikimedia trả lời chính thức, các nhà báo nên liên lạc với...

  • Người phụ trách báo chí Sandra Ordonez bằng cách gửi thư điện tử đến [email protected] hoặc gọi bằng số điện thoại +1 727-231-0101 (tiếng Anh)
  • Chủ tịch Quỹ Wikimedia Florence Devouard bằng cách gửi thư điện tử đến [email protected] (tiếng Anh, Pháp)
  • Người thành lập Wikipedia Jimmy Wales bằng cách gửi thư điện tử đến [email protected] (tiếng Anh)

Có thêm thông tin ở phòng báo chí của Quỹ Hỗ trợ Wikimedia.

Xem thêm