Wikipedia:Wikipedia tiếng Việt

Trang này chứa các thông tin mang tính tham khảo về Wikipedia tiếng Việt (WPV) trong không gian "Wikipedia". Trang này có thể chứa "nghiên cứu chưa công bố".

Tăng trưởng số lượng bài viết

Dưới đây là các mốc bài viết và thời gian để đạt chúng[1][2]:

Tăng trưởng về số lượng truy cập trang chính

Kể từ mốc 30/4 -1/5/2013 số lượng pageview trên trang chính tăng một cách đột biến từ trung bình 14k/ngày lên 60k/ngày.[15]

Khó khăn

 • Wikipedia tiếng Việt hiện đã đạt mốc 1.200.000, tuy nhiên số thành viên tích cực chưa nhiều.
 • Lượng thành viên tham gia các biểu quyết chọn lọc và các biểu quyết nói chung còn ít.
 • Còn một số thành phần là phá hoại.

Mục tiêu

 • Nâng cao chất lượng bài viết.
 • Thêm nhiều bài viết chọn lọc, bài viết chất lượng.
 • Thu hút nhiều thành viên tham gia.

Nhận xét của các dự án Wikipedia ngôn ngữ khác

 • (tiếng Ý) "Gần đây (đầu năm 2011) Wikipedia tiếng Việt có số bài mới được tạo ra trung bình khoảng 470 bài/ngày gần bằng với tốc độ tạo bài mới của Wikipedia tiếng Đức"[16].
 • (tiếng Nhật) "Một số bài viết được chuyển trực tiếp từ Wikipedia tiếng Anh hoặc Đức mà không có biên dịch" (nhận xét ngày 14 tháng 11 năm 2006) [17].
 • (tiếng Tây Ban Nha) "Đây là một dự án khá độc đáo trong các dự án của Wikipedia vì có số lượng thành viên đăng ký nhiều hơn số bài viết"[18].
  Nhận xét ngày 25 tháng 11 năm 2007 này của mxn (Người Mỹ gốc Việt) đã không còn đúng nữa khi gần đây các bot đã tạo bài mới với tốc độ cực nhanh. Số bài hiện nay đã hơn 1.5 lần số thành viên.

Truyền thông

Chú thích