Trường tiểu học hay trường cấp 1trường họctrẻ em được giáo dục tiểu học từ khoảng 6 đến 11 tuổi, đến sau mẫu giáo, trường mầm non và trước khi tới trường trung học. (Ở một số quốc gia có một giai đoạn nối của trường trung học cơ sở giữa giáo dục tiểu họcgiáo dục trung học)

Một trường tiểu học đầu thế kỷ 20 ở Kilmarnock, Scotland, được khai trương vào năm 1905

Trường tiểu học

Ở hầu hết các nơi trên thế giới, giáo dục tiểu học là giai đoạn đầu tiên của giáo dục bắt buộc, và thường là miễn phí, nhưng có thể phải trả học phí trong một trường học độc lập hoặc tư thục. Thuật ngữ grade school đôi khi được sử dụng ở Mỹ, mặc dù thuật ngữ này có thể đề cập đến cả giáo dục tiểu họcgiáo dục trung học.

Hệ giáo dục Việt Nam có 5 lớp là:

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Thư viện ảnh

Tham khảo